جلو پنجره یک تکه 206

برای ایجاد ظاهری جدید برای قسمت جلو خودرو ابتدا سراغ چراغ جلو اسپرت می روند و سپس نوبت جلو پنجره اسپرت و سپر اسپرت می رسد. جلو پنجره 206 طرح تک خط یک پیشنهاد برای بروز کردان ظاهر جلو خودرو شما می باشد. این جلو پنجره در رنگ مشکی (آستر) خدمت شما ارائه می گردد که باید مطابق کد رنگ خودرو خود این جلو پنجره را رنگ کنید.
جلو پنجره 206 طرح تک خط بسیار شبیه جلو پنجره فابریک 206 می باشد و تفاوت در لوگوی پژو است که این جلو پنجره اسپرت آن را ندارد.
جلو پنجره یک تکه 206
جلو پنجره یک تکه 206

در حال نمایش یک نتیجه